Tuesday, March 20, 2018

Rugăciunea părintelui Argatu care dezleagă orice vrajă - Secretele.com

Rugăciunea părintelui Argatu care dezleagă orice vrajă - Secretele.com:"Nu vă mai merge nimic ca înainte? Aveți pierderi financiare, deși munciți din ce în ce mai mult? Partenerul s-a schimbat, fără nici un motiv? Leșinați des sau aveți tot mai dese atacuri de panică? E posibil să fi fost atacați de energii negative.

Nu deznădăjduiți și citiți rugăciunea părintelui Argatu, aducătoare de bunăstare, liniște în familie și dezlegare de farmece și blesteme…

Nouă zile se ține post!

Înainte de a începe să citiți această rugăciune foarte puternică, trebuie să vă spovediți. Doamnele nu au voie să citească rugăciunea dacă sunt în timpul necurăției lunare. Trebuie să țineți post 9 zile, iar luni, miercuri și vineri, post negru până la ora 24.00. În fiecare zi, faceți 40 de metanii, plus rugăciunile zilnice și Tatăl nostru,  spus cât mai des. Seara, după ora 22, cât mai aproape de ora 24, citiți Acatistul Mântuitorului și aprindeți 9 lumânări, așezate în formă de cruce. Dacă nu aveți Acatistier, spuneți Tatăl nostru astfel: 3 metanii plus Tatăl nostru, plus Rugăciunea de cerere și repetați aceasta până faceți 40 de metanii.

Rugăciune de cerere:

„Dezleagă Doamne toate vrăjile, farmecele și blestemele cu care m-au legat vrăjmașii mei știuți și neștiuți, dezleagă-le și întru nimica să se prefacă. Cearta duhurile necurate, pe pustiu să se ducă, unde om nu locuiește, și apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine robul tău (numele) apără-mă. 

Apoi spuneți:

„Dezleagă Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmașul meu (numele), dezleagă-le. Dezleagă și întru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă și la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele) iartă-mă”.

În timpul rugăciunii, cereți:

„Dezleagă Doamne, darul de bani, de casa, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de munci cu pricepere și spor, etc (tot ce crezi că ți-a fost legat). Amin!”.

„Sfinților Arhangheli Mihail și Gabriel, duceți nevrednica mea rugăciune și nevrednicul meu post la bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinților mei, ale bunicilor mei, ale celor adormiți din neamurile noastre, ale moșilor și strămoșilor până la al nouălea neam și-mi dăruiți mie împlinirea dorinței mele (spui dorința)”.

Cu două ore înainte de masă, luați anafură

Potrivit sfântului părinte Argatu, cine nu poate posti până la ora 24.00 poate să mănânce la ora 18.00 sau 21.00 și doar o masă de post. Cu două ore înainte de a mânca, părintele recomandă să se ia o bucățică de anafură și o ceșcuță cu aghiazmă. Este foarte important ca lumânările aprinse să ardă complet.

Citește aici și Rugăciunea de “dezlegare” a cununiei ce vă poate ajuta!Este vorba despre Rugăciunea de “dezlegare” a cununiei prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova…
Foarte mulți sunt cei care cred că au cununiile legate. E foarte posibil pentru că așa cum există binele, există și răul. Dar, n-ar fi rău dacă ați asculta și de cuvântul sfântului părinte Argatu, care afirma că, cei care nu se pot căsători, sunt înrobiți de patima desfrânării. Un ajutor prețios în dezlegarea cununiilor este rugăciunea sfântului Anton de Padova.

Nu vă blestemați copiii!

Cununiile nu trebuie să fie neapărat legată de o vrăjitoare, ci puteți avea probleme și dacă părinții, cu știință sau nu, v-au blestemat. Iar ce înseamnă blestemul de mamă se știe din cele mai vechi timpuri: „Binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâma până în temelie”.
Orice blestem aduce cu sine o legătură din cauza căreia, unii nu se mântuiesc, iar alții au parte de multe necazuri. Indiferent cum sunt rostite, blestemele nu se dezleagă decât prin Spovedanie, iertare si rugăciuni de dezlegare de blestem.

Țineți post!

Înainte de a începe să citiți această rugăciune e bine să țineți post o săptămână, apoi să vă spovediți.
„Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu cel atotputernic, care ai distrus împărăția diavolului și prin Biserica ta ai întemeiat o nouă împărăție pe pământ, iar pe noi nevrednicii tăi preoți ne-ai investit cu puterea ta dumnezeiască; cel care ai spus ucenicilor tai: „Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și această putere v-o dau și vouă…”, milostivește-te acum și îndepărtează, prin ruga mea, de la slujitorul tău N. (se spune numele…) toate farmecele, toate vrăjile și binecuvântează-1 cu împlinirea dorinței lui de căsătorie, înlăturând în vederea aceasta toate piedicile.
PUBLICITATE
Dumnezeule atotputernic, care l-ai creat pe om întru bunătatea ta și binecuvântându-1, ai zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; să-i facem un ajutor asemenea lui“ și din coastă i-ai zidit femeie și, binecuvântându-i, le-ai dat legea: „Creșteți, înmulțiți-vă și moșteniți pământul“: cel care ai binecuvântat nunta din Canna Galileei și ai orânduit taina căsătoriei, pentru binele și ajutorul omului pe pământ; cel care ai zis prin marele tău Apostol Paul: „Cel ce-și căsătorește fata, bine face!”, milostivește-te și binecuvântează pe slujitorul tău N (se spune numele complet…), orânduind și pentru el cărarea unei căsătorii grabnice și reușite. Scoate deci în calea lui pe cea hărăzită de tine să fie partea lui, să fie soția lui, după sfânta ta lege și orânduire și pe care s-o înzestrezi cu caracter blând, blajin, cu cumințenie și cu dragoste deplină și sinceră pentru căminul ce-1 va întemeia. Îndepărtează, Doamne, de la slujitorul tău N. (se spune numele complet…) toate farmecele, vrăjile, greutățile și piedicile. Izbăvește-1 necontenit de uneltirile vrăjmașilor săi și dăruiește-i cu mărinimie sănătate deplină, liniște sufletească, câștig spiritual și realizarea dorințelor bune și sfinte. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
Tatăl Nostru… Bucură-te Maria,… Slava Tatălui…”.
(Se poate stropi cu apă sfințită, apoi urmează binecuvântarea dată de preot).
Felicia Iederă
Nu vă mai merge nimic ca înainte?
Post a Comment